Gmina Gościeradów

Prawo miejscowe - rok 2017

UCHWAŁA Nr XXV/165/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

Uchwały Rady Gminy | 04 maja 2017, 13:06

UCHWAŁA Nr XXV/165/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXV/165/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu »

UCHWAŁA Nr XXV/164/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

Uchwały Rady Gminy | 04 maja 2017, 13:04

UCHWAŁA Nr XXV/164/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osamorządzie...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXV/164/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu »

UCHWAŁA Nr XXV/163/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Uchwały Rady Gminy | 04 maja 2017, 12:48

UCHWAŁA Nr XXV/163/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jednolity Dz....

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXV/163/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. »

UCHWAŁA Nr XXIV/162/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów

Uchwały Rady Gminy | 09 marca 2017, 12:50

UCHWAŁA Nr XXIV/162/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/162/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów »

UCHWAŁA Nr XXIV/161/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów.

Uchwały Rady Gminy | 09 marca 2017, 12:47

UCHWAŁA Nr XXIV/161/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U....

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/161/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. »

UCHWAŁA NR XXIV/160/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie współpracy Gminy Gościeradów z Gminą Földes

Uchwały Rady Gminy | 09 marca 2017, 12:27

UCHWAŁA NR XXIV/160/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie współpracy Gminy Gościeradów z Gminą Földes Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXIV/160/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie współpracy Gminy Gościeradów z Gminą Földes »

UCHWAŁA NR XXIV/159/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwały Rady Gminy | 09 marca 2017, 12:22

Uchwała Nr XXIV/159/17 Rady GminY GOŚCIERADÓW zdnia2 marca2017roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych igimnazjówdonowegoustrojuszkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXIV/159/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego »

UCHWAŁA NR XXIV/158/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: zmiany nazwy oraz siedziby szkół i zespołu szkół

Uchwały Rady Gminy | 09 marca 2017, 11:51

UCHWAŁA NR XXIV/158/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: zmiany nazwy oraz siedziby szkół i zespołu szkół Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:...

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXIV/158/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: zmiany nazwy oraz siedziby szkół i zespołu szkół »

Realizacja: IDcom-web.pl